Parselasyon , imar parselleri oluşturmak amacıyla , arazi ve arsa üzerinde yapılan düzenleme işlemidir.

Bu işlem sonucunda söz konusu arazi/arsa parseli ,  yol, meydan, yeşil alan , park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde ayrılır.

Parselasyon haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince parselasyon; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre parselasyon haritasının yapımı, uygulamayı yapan kurumun elemanlarına ya da serbest çalışan harita mühendisi tarafından yapılmış olması gerekir.

Parselasyon işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Parselasyon haritası yapılıp, askı ilanı ile kesinleştirildikten sonra işlemi yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur.

Parselasyon neden yapılır ?

Parselasyon , düzenli kentleşmenin yapılması ve yapılaşmaya temel oluşturmak için yapılır.

Bu işlemler sonucunda tapuda esas alınacak arsa / arazi düzenleme planı ortaya çıkar.

Parselasyon yapıldıktan sonra oluşturulan planlar 1 ay süreyle ilgili idareye asılır. 1 ayın sonunda kesinleşir ve planda geçen hükümler uygulanmaya başlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here