Haciz , alacaklının borçludan borcunu alamamasından doğan yasal bir işlemdir. Alacaklı , icra müdürlüğüne konu ile ilgili dilekçe vererek haciz işlemini başlatır.

Eğer borçlu ona verilen süre içerisinde borcunu ödeyemezse , mallarına haciz konur.

Taşınmaz malı ya da malları var ise tapularına haciz konur ve hacizli tapu olmuş olur.

Hacizli tapu satılır mı?

Bu durum hacizin türüne göre değişiklik göstermektedir. Taşınmaza ( gayrimenkul ) haciz şerhi konulduysa yani haciz şerhi ile hacizliyse bu gayrimenkulün satışı uygundur , yapılabilir. Böyle durumlarda iki tarafında konu hakkında yeterli bilgi sahibi olması işleri hızlandırır.

Fakat haciz , Kamu Haciziyse satış yapılamaz. Yani hacizli gayrimenkul , Kamu tarafından hacizlenmişse

satışı mümkün değildir. Tabi ki ilerde bu hacizin kalkması durumunda gayrimenkulün satışına devam edilebilir.